Vårstädning

Detta är min första vår som projektkoordinator för Gender and Work. Samtidigt har det sista verbet i projektets andra fas nu registrerats i databasen GaW. Det är verb som vittnar om konkreta försörjningsaktivitet och andra uppgifter i databasen ur källmaterial från Västmanland från tiden 1720-1880, och de forskare som under en längre tid bland annat… Continue reading Vårstädning

På årets mörkaste dag

2020 var inget bra år. Vår tids annalister på Wikipedia sammanfattar året som ”a highly disruptive year […] heavily defined by the COVID-19 pandemic”, vilket orsakat “global social and economic disruption, mass cancellations and postponements of events, worldwide lockdowns and subsequent protests, and the largest economic recession since the Great Depression of the 1930s.”[1] Räkneverket… Continue reading På årets mörkaste dag

Att följa spår – detektivarbete i 1750-talets Snevringe

Jag har det senaste året som forskningsassistent inom Gender and Work-projektet transkriberat fall från domböcker från häradsrätten i landsbygdshäradet Snevringe, beläget mellan Köping och Västerås. I detta blogginlägg ska jag dela med mig av några exempel på olika undersökningar, man skulle kunna kalla dem detektivarbeten, som människor i Snevringe utförde på 1750-talet. Vid hösttinget år… Continue reading Att följa spår – detektivarbete i 1750-talets Snevringe

Nattarbete i tidigmodern tid

Vad vet vi egentligen om hur människors arbetsdagar såg ut i förmodern tid? Den frågan har aktualiserats i en relativt nyutkommen artikel skriven av historikern Mark Hailwood*, där han på ett intresseväckande sätt visar hur både kvinnor och män i det tidigmoderna England använde sig av dygnets alla timmar för att försörja sig. Jag hade… Continue reading Nattarbete i tidigmodern tid